Rehberlik ve psikolojik danışman, bireylerin hayatlarında yaşadığı sorunları çözmeleri ya da hedeflerine yön vermelerine yardımcı olur.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Temel sorumluluklarından biri psikoterapi sağlamak olan psikolojik danışmanın görev tanımı danışmanlık verdiği kişiye göre farklılıklar gösterir. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Kendisine danışan kişileri dinlemek ve sorular yöneltmek,
 • Gözlemci teknikler ve vaka öyküleri gibi farklı değerlendirme araçlarını kullanarak, danışanın hayatının tam bir resmini ve tedavi arayışının nedenini çizmeye yardımcı olmak,
 • Danışanın tüm biyolojik, psikolojik, fiziksel ve sosyal sorunlarını bir bütün içerisinde değerlendirmek,
 • Psikolojik değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak, danışan için bir tedavi planı oluşturmak,
 • Tedavi planını danışana açıklamak,
 • Danışana, durumları görmenin başka yollarını önererek, yanlış düşüncelerle yüzleşme ya da meydan okumaya odaklanan bilişsel terapi uygulamak,
 • Kişinin, davranışını değiştirmenin nihayetinde nasıl hissettiğiyle ilgili değişikliklere yol açabileceğini anlamasına yardımcı olmak için davranış terapisi uygulamak,
 • Birey ve diğer aile üyeleri ile tartışma ve problem çözme oturumları düzenleyerek aile terapisi gerçekleştirmek,
 • Bir vakada yaşadığı sorunları tartışmak ya da belirli tedavi yöntemleri hakkında bilgi ve tavsiye almak için danışanın izniyle, bir psikolog hekim, psikiyatrist veya eğitimcinin görüşünü almak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışman Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında çalışmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olma şartı bulunmaktadır. Belli alanlarda uzmanlaşmak için yüksek lisans yapmak gerekir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanda Olması Gereken Özellikler

 • Gözlem gücü yüksek olmak,
 • İyi bir iletişim kabiliyeti sergilemek,
 • Danışanlara karşı empatik bir tutum sergilemek,
 • Ağır duygusal durumlar karşısında dirençli olmak,
 • Stres yönetme kabiliyetine sahip olmak.