MOTİVASYONEL GÖRÜŞME

MOTİVASYONEL GÖRÜŞME

Motivasyonel görüşme, insanların olumlu bir davranış değişikliği yapma motivasyonunu bulmalarına yardımcı olmak için geliştirilmiş bir danışmanlık yaklaşımıdır. Danışan merkezli olan bu yöntem, davranışlarını değiştirme konusunda karışık duygulara sahip kişiler için özellikle etkilidir. Değişim için isteksiz olan veya ikilemi (ambivalansı) olan kişilerde kullanışlı bir yöntemdir. Motivasyonel görüşme teknikleri ile kişinin ikileminin çözülmesi ve olumlu davranış değişikliği için gerekli adımları atması beklenmektedir.

İnsanlar hoşlanmadıkları davranışlarından şikayet ederler, değiştirmek isterler, aynı zamanda davranışlarını değiştirmeye hazır olmadıklarını da düşünürler. Diğer bir deyişle sözel olarak bir şeyi yapmayı çok istediğini belirtir ama çaba gösteremez ya da göstermek istemezler. Motivasyon konusu tamda bu noktada devreye girmektedir. Terapistin görevi değişim yönünde eyleme geçilmesini sağlamaktır.

Kişilerin çok sayıda olumsuz deneyim yaşamalarına rağmen kendilerini değişim için motive edememesi oldukça karmaşık bir konudur. Motivasyon dış faktörlerden etkilenen içsel bir durum olup, değişmeye hazır ya da istekli olma halidir ve duruma ve zamana göre değişkenlik gösterir Motivasyonun üç önemli bileşeni ise hazır olma, istekli olma ve yapabilmedir.

Motivasyonel görüşme yaklaşımı kişinin şu anda olan ilgileri ve endişeleri üzerine yoğunlaşır. Motivasyonel görüşmenin odağı değişim için kişinin içsel motivasyonunu ortaya çıkarmak, ikilemleri incelemek ve çözmektir. Motivasyonel görüşmenin etkinliği davranış değişikliğinin hedeflendiği birçok durumda kanıtlanmıştır. Motivasyonel görüşme belirli bir teknik olmayıp, yapılandırılmış bir danışmanlık yöntemidir. Kötü ve yanlış uygulamalardan kaçınmak için bu konuda eğitim almış yetkin terapistlerle görüşmelerin yapılması önemlidir.