Tedavi alanlarımız

 • Depresyon
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Ergenlik Dönemi Sorunları ve Danışmanlığı
 • Tik Bozuklukları
 • Öfke Yönetimi
 • Özgüven Sorunları
 • Sınav Kaygısı
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
 • Yas Süreci
 • Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları (Vajinismus, Premature Ejekülasyon)
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Kişilik Bozuklukları
 • Gebelik ve Doğum Sonrasındaki Psikiyatrik Sorunlar
 • Psiko-onkoloji
 • Dissosiyasyon/Konversiyon Bozukluğu
 • Demanslar
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Davranışsal Bağımlılıklar
 • Bedensel Belirti Bozukluğu
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı